Theorie

Theoretische Rijopleiding Vlaams Gewest

RIJSCHOOLOPLEIDINGVRIJE OPLEIDING
U volgt 12 uur theorieonderricht in een erkende
rijschool.
U zorgt zelf voor uw theorieopleiding.
De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 jaar.
Het aantal herkansingen voor het theorie-examen is
onbeperkt
Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen moet u
minimum 12 uur theorieonderricht volgen in een erkende
rijschool.