Praktijk

Praktische Rijopleidingen Vlaams Gewest

VOORLOPIG RIJBEWIJS
18 MAANDEN

• Min. 20 uur rijopleiding
• Stage met voorlopig rijbewijs
• Vanaf 18 jaar - ZONDER begeleider
VOORLOPIG RIJBEWIJS
36 MAANDEN

• Vrije begeleiding
• Stage met voorlopig rijbewijs
• Vanaf 17 jaar - MET begeleider*
PRAKTIJKLESSENU volgt minimum 20 uur praktijklessen in onze erkende rijschool vóór de stageperiode (deze praktijklessen kan u eventueel aanvatten vanaf 17 jaar). Onze erkende rijschool geeft u een “Bekwaamheidsattest” wanneer zij u bekwaam acht alleen te rijden.U bent niet verplicht praktijklessen te volgen. Indien gewenst, kan bij onze erkende rijschool wel een basisopleiding van 6 uur praktijkonderricht
gevolgd worden.
VOORLOPIG RIJBEWIJSMet de volgende formulieren kan u vanaf 18 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een voorlopig rijbewijs 18 maanden afhalen bij uw gemeentebestuur:

- “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs 18m.”
- “Bekwaamheidsattest”
Met de volgende formulieren kan u vanaf 17 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een voorlopig rijbewijs 36 maanden afhalen bij uw gemeentebestuur:

- “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs 36m.”
STAGEZonder begeleiderMet begeleider
DUUR STAGEMinimum 5 maanden en maximum 18 maanden.Minimum 5 maanden en maximum 36 maanden
EXAMENTen vroegste na de minimumduur van uw stage en vanaf 18 jaar kan u de proef op de openbare weg afleggen in het examencentrumTen vroegste na de minimumduur van uw stage en vanaf 18 jaar kan u de proef op de openbare weg afleggen in het examencentrum
GELDIGHEIDNa het vervallen van de geldigheid (18 maanden) van uw voorlopig rijbewijs, kan u uw praktijkexamen slechts afleggen en uw scholing slechts voortzetten met een erkende rijschool na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.Na het vervallen van de geldigheid (36 maanden) van uw voorlopig rijbewijs, kan u uw praktijkexamen slechts afleggen en uw scholing slechts voortzetten met een erkende rijschool na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

*Voorwaarden begeleider:
- De begeleider moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.
- Sedert ten minste 8 jaar, houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd
- Mag niet vervallen zijn, of mag gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd.
- De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent of wettelijk samenwoont
- Een vormingsmoment gevolgd hebben, dat 3 uur duurt, bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandige gebrevetteerde instructeur, ter plaatste of online. De begeleider ontvangt hierna een begeleidersattest. Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die een praktijkexamen afleggen vanaf 1/3/2024 en moet (tenzij uitzondering) ten minste 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn. Meer info zie www.gocavlaanderen.beVoor gedetailleerde informatie over het rijbewijs B, verwijs ik u door naar www.gocavlaanderen.be