Rijbewijs B

Theoretische Rijopleiding Vlaams Gewest

RIJSCHOOLOPLEIDINGVRIJE OPLEIDING
U volgt 12 uur theorieonderricht in een erkende
rijschool.
U zorgt zelf voor uw theorieopleiding.
De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 jaar.
Het aantal herkansingen voor het theorie-examen is
onbeperkt
Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen moet u
minimum 12 uur theorieonderricht volgen in een erkende
rijschool.

Praktische Rijopleidingen Vlaams Gewest

VOORLOPIG RIJBEWIJS18 MAANDEN36 MAANDEN
PRAKTIJKLESSENMin. 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool6 uur basisopleiding mogelijk
MINIMUMLEEFTIJD18 jaar17 jaar
STAGEzonder begeleidermet begeleider
MINIMUMDUUR STAGE5 maanden 5 maanden
MAXIMUMDUUR STAGE18 maanden36 maanden

- U mag niet rijden in het buitenland onder dekking van een voorlopig rijbewijs.
- Op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf is het u niet toegestaan het voertuig te besturen van 22u tot 6u 's anderendaags.
- U kunt tijdens de stageperiode éénmaal van scholingsmethode veranderen.

Voor gedetailleerde informatie over het rijbewijs B, verwijs ik u door naar www.gocavlaanderen.be