Overeenkomst vormingsmoment

 Door in te schrijven voor het vormingsmoment voor begeleiders gaat elke begeleider akkoord met volgende voorwaarden:

 1° Om een getuigschrift van het vormingsmoment te kunnen ontvangen dient elke begeleider de volledige cursus van drie uren gevolgd te hebben.

 2° In overeenstemming met de richtlijnen van Vlaams departement mobiliteit en openbare werken, dient elke begeleider minimum 15 min voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij een laattijdigheid van meer dan 10 minuten of bij het vroegtijdig verlaten van de klas zal geen vormingsattest worden uitgereikt en zal er ingeschreven moeten worden voor een volgend opleidingsmoment. Hiervoor zal opnieuw € 20 aangerekend worden.

 3° Elke begeleider betaalt 20 € voor zijn deelname. De kandidaat-leerling mag gratis meevolgen maar zijn aanwezigheid dient uitdrukkelijk bij de inschrijving vermeld te worden.

 4° een inschrijving is slechts definitief na ontvangst van betaling. Betalen kan contant op kantoor of vooraf via overschrijving op rekening BE16 9733 6821 6074 van Rijschool Leppens. Mededeling: Vormingsmoment + naam kandidaat.

 5° Aan de begeleider wordt gevraagd om zich voor te bereiden op het vormingsmoment door het invullen van een quiz op https://www.rijbewijzer.be/de-rijbewijzer-quiz

 6° Een getuigschrift van vormingsmoment blijft gedurende 10 jaar geldig.